DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güneş Pilleri 2 FZ   486 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güneş pili nedir, yapısını ve çalışmasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Güneş pillerinin gelişimi, Güneş enerjisinin kaynağı, Güneş enerjisinin ölçümüKristal yapısı ve yönelimler, Yasak enerji aralıklarıİzinli durumları doldurma olasılığı, Deşikler, Elektron ve deşiklerin dinamiğiİzinli durumların yoğunluğu, Elektron ve deşik yoğunluğu, Kovalet bağlanmaGrup 3 ve Grup 5 katkıları, yük taşıyıcu yoğunluklasrı, Fermi düzeyinin konumuYük taşıyıcılarının taşınmasıIşığın yarıiletkenle etkileşmesi, Işığın soğrulmasıBirleşme olayları, Yüzeylerdeki birleşmeYarıiletken aygıt fiziğinin temel eşitlikleripn eklemlerinin elektrostatiğiKavşak sığası, Yük taşıyıcı injeksiyonuNötür bölgede difüzyon yoluyla akışAydınlanmadaki özellikler, Güneş pili parametreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Güneş pillerinin gelişimini anlatır.
2) 2. Yarıiletkenlerin özelliklerini açıklar.
3) 3. Işığın yarıiletkenle etkileşimini açıklar.
4) 4.Yarıiletken pn eklemlerini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güneş pillerinin gelişimi, Güneş enerjisinin kaynağı, Güneş enerjisinin ölçümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
2 Kristal yapısı ve yönelimler, Yasak enerji aralıkları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
3 İzinli durumları doldurma olasılığı, Deşikler, Elektron ve deşiklerin dinamiği Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
4 İzinli durumların yoğunluğu, Elektron ve deşik yoğunluğu, Kovalet bağlanma Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
5 Grup 3 ve Grup 5 katkıları, yük taşıyıcu yoğunluklasrı, Fermi düzeyinin konumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
6 Yük taşıyıcılarının taşınması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
7 Işığın yarıiletkenle etkileşmesi, Işığın soğrulması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Birleşme olayları, Yüzeylerdeki birleşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
10 Yarıiletken aygıt fiziğinin temel eşitlikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
11 pn eklemlerinin elektrostatiği Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
12 Kavşak sığası, Yük taşıyıcı injeksiyonu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
13 Nötür bölgede difüzyon yoluyla akış Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
14 Aydınlanmadaki özellikler, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
15 Güneş pili parametreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın, internet araştırması yapılsın Tartışma
16-17 Final sınavı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
3. M. A. Green , Solar Cells, Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, N. J., 1982