DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Theoretical Mech. 2 IFZ   214 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç.Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lagrange yöntemini ve bu yöntemle problem çözmeyi tanıtmak, eylemli referans sistemlerinde dönüşüm denklemlerini elde etmek, katı cisimlerin hareketini incelemek.
Dersin İçeriği
Hamilton ilkesi- Lagrange ve Hamilton dinamiği, Lagrange denklemleri; Eylemli referans sistemlerinde hareket; Katı cisimlerin dinamiği, bir eksen etrafında dönme; Özel görelilik teorisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyasyon analizi konusunda bilgi sahibidir.
2) Minimizasyon ve şartlı minimizasyon konusunda bilgi sahibidir.
3) Hamilton prensibi nedir bilir.
4) Hamilton prensibi ile varyasyon metotları arasındaki ilişkiyi bilir.
5) Euler denklemleri ve Lagrange denklemlerinin ilişkisinibilir.
6) Lagrange denklemlerinin temel dayanağını bilir.
7) Lagrange denklemlerini çeşitli problemler için elde edebilir.
8) Eylemli ve eylemsiz sistemler hakkında bilgi sahibidir.
9) Eylemli sistemlerde ortaya çıkan yeni etkilerin ve kuvvetlerin farkındadır.
10) Eylemli bir sistem olan Dünya yüzeyinden atılan cisimlerin yörüngelerini yaklaşıklık yöntemleri ile bulur.
11) Katı cisim nedir bilir.
12) Eylemsizlik momenti nedir bilir ve bazı özel geometriler için hesaplayabilir.
13) Çok parçacıklı sistemlerde enerji, momentum, açısal momentum gibi kavramların nasıl tanımlanacağının farkındadır.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varyasyon analizine giriş Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
2 Varyasyon analizine devam ve Euler denklemi Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
3 Hamilton ilkesi, Lagrange fonksiyonu ve Euler-Lagrange denklemleri Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Lagrange fonksiyonu ve Euler-Lagrange denklemlerine devam Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Euler-Lagrange Denklemlerinin uygulamaları Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Hamilton denklemleri Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Parçacıklar sisteminin dinamiği,kütle merkezi, doğrusal ve açısal momentum, enerji Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 ARA SINAVI Yazılı Sınav
9 İki parçacığın çarpışması, esnek ve esnek olmayan çarpışmalar Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Roket hareketi Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Problem Çözme
11 Sabit bir eksen etrafında dönme Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Eylemsiz momenti ve çeşitli geometriler için hesabı Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Eylemli referans sisteminde hareket Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
14 Coriolis kuvveti, hareket denklemleri ve çözümleri Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Coriolis kuvveti, hareket denklemleri ve çözümleri (devam) Ders kitabınca ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
16-17 FİNAL SINAVI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar