DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Principles Of Radiation Detec. and Meas. * IFZ   218 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZEHRA YEĞİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye radyasyon birimlerini, nasıl ölçüldüğünü ve ölçüm için kullanılan farklı cihazları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste radyasyonun belirlenmesi ve ölçümleri için gerekli cihazlar ve ölçüm yöntemleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyasyon birimleri, hızlı elektron kaynakları, ağır yüklü parçacık kaynakları Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
2 Interaction of heavy charged particles, interaction of gamma rays, interaction of neutrons Evde dersin hazırlanması, bazı slaytların hazırlanması
3 Datanın karakterizasyonu, istatistiksel modeller, hata gösterimi Dersin ve bazı örnek problemlerin evde hazırlanması
4 Basitleştirilmiş detektör modelleri, sayım eğrileri ve platolar, deteksiyon etkinliği Dersin evde hazırlanması, örnek problem çözmek için hazırlık yapılması
5 Gazlarda iyonizasyon süreci, bir DC iyon odasının tasarımı ve çalışması Sınav hazırlanması
6 Orantılı sayıcıların tasarımı, deteksiyon etkinliği ve sayım eğrileri Önceki konuların tekrarı ve yeni konulara giriş hazırlığı
7 Geiger yükboşalımı, dolum gazları, söndürme, zaman içinde hareket, Geiger sayım platosu Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
8 Organik sintilatörler, inorganik sintilatörler Dersin ve bazı örnek problemlerin evde hazırlanması
9 Fotokatlandırıcı tüp karakteristiği, elektronların katlandırılması, fotokatod Dersin evde hazırlanması, örnek problem çözmek için hazırlık yapılması
10 Gamma ışını spektroskopisi için genel varsayımlar, gamma ışını etkileşimleri, sintilatörlerin özellikleri Sınav hazırlanması
11 Yarıiletken detektör konfigürasyonları, radyasyon detektötü olarak yarıiletkenler, yarıiletken özellikleri Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
12 Nötron deteksiyonunda ilgilenilen nükleer reaksiyonlar, boron reaksiyonuna dayanan detektörler Önceki konuların tekrarı ve yeni konulara giriş hazırlığı
13 Hızlı nötronların yumuşatılması/hafifletilmesine dayanan sayıcılar,mhızlı nötronları ündüklemeye dayanan detektörler Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
14 fon değerinin kaynakları, gamma ışın spektrumunda fon değeri, zırhlama malzemeleri Evde dersin hazırlanması, ilgili şekillerin çizimi
15 - -
16-17 - -

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar