DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Fizik FZ   330 6 4 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile atom ve molekül fiziğinin temel kavramlarının anlaşılması amaçlanmaktadır .
Dersin İçeriği
Bu derste, Hidrojen Atomunun Kuantum Kuramı: Hidrojen Atomu için Schrödinger denklemi, Değişkenlerin ayrılması, Kuantum Sayıları,Elektron olasılık yoğunluğu, ışımalı geçişler,Seçme kuralları,Zeeman Olayı, Çok elektronlu Atomlar: Elektron Spini, Dışarma İlkesi, Simetrik Ve Antisimetrik Dalga Fonksiyonları, Periyodik Cetvel, Atom Yapıları, Spin-Yörünge Bağlaşması, Toplam Açısal Momentum, X-Işını Tayfları, Atom Tayfları, Moleküller: Molekül bağı, Elektron paylaşma, Hidrojen molekülü, Karmaşık Moleküller,Dönme Enerji düzeyleri, Titreşim Enerji düzeyleri, Moleküllerin Elektron tayfları, konu ile ilgili problem çözümü, İstatistik Mekanik: İstatistiksel Dağılımlar, Maxwell-Boltzman İstatistiği, Bir ideal gazda molekül enerjileri, Kuantum İstatistiği,Rayleigh-Jeans bağıntısı, Planck ışıma yasası, Katıların özgül ısıları,Bir metaldeki serbest elektronlar, elektron enerjisi dağılımı, konu ile ilgili problem çözümü,Elemanter Parçacıklar: Yüklü parçacıkların etkileşimi, leptonlar, hadronlar, Elemanter Parçacıkların kuantum sayıları, kuarklar, Alan bozonları, Standart Model, Evrenin tarihi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atom ve molekül fiziği kavramlarının klasik ve modern fizikteki farkılığını kavrar
2) Kuantum mekaniğine temel oluşturacak yeni kavramları tanımlar
3) Modern fiziğin önemi ve yaşantımızdaki yerini ayırt eder
4) Bu alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerin başka alanlara uygulanabileceğini değerlendirir
5) Kuantum Fiziğinin temel matematiksel araçlarını açıklar
6) Atom altı parçacıkların ortamını değerlendirir
7) Kuramsal ve deneysel fizikte yapılan temel araştırmaları ve yöntemlerini kavrar.
8) Bu alanda özgün çalışmaları gerçekleştirebilecek temel altyapıyı kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)