DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş 2 ISB   214 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makroekonominin temel konularını giriş düzeyinde anlatma
Dersin İçeriği
Ağırlıklı olarak makroekonominin en önemli kavramları ve sorunları iktisadi modeller üzerinde giriş düzeyinde açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makroekonominin Temel Kavramlarını Açıklar
2) Toplam Talep-Toplam Arz Modeli Üzerinde Gelir ve Fiyat Düzeyinin Nasıl Belirlendiğini Açıklar
3) Toplam Gelir-Toplam Harcamalar Modeli Üzerinde Makroekonomik Dengenin Nasıl Belirlendiğini Anlatır
4) Para ve Maliye Politikalarının Amaçlarını ve bu Politikaların Amaçlarına Ulaşmak için Hangi Araçların Kullanıldığını Anlatır
5) İş Çevrimini (Ekonomideki Dalgalanmaları) ve Özelliklerini Açıklar
6) Deflasyonist Açıkta ve Enflasyonist Açıkta Uygulanacak Politikaları Açıklar
7) Para Politikası ve Araçlarını Açıklar
8) İşsizliğin Nasıl Ölçüldüğünü ve İşsizlik Türlerini Açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Milli Gelir Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Milli Gelir Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Temel Makroekonomi Sorunları ve Politika Araçları Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir-Toplam Harcamalar Modeli Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav
9 Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir-Toplam Harcamalar Modeli Kaynak Okuma
10 Toplam Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir-Toplam Harcamalar Modeli Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Para Teorisi ve Para Politikası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Para Teorisi ve Para Politikası Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Enflasyon Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar