DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimizasyon Teknikleri ISB   222 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kısıtlanmamış ve kısıtlı çok boyutlu optimizasyon problemlerini çözmek, arama yöntemlerini kavramak.
Dersin İçeriği
Kısıtlanmamış Optimizasyon, kısıtlanmamış Çok Değişkenli Optimizasyon,Kısıtlanmamış Çok Değişkenli Optimizasyon, Eşitlik Kısıtlı Çok Boyutlu Optimizasyon Problemleri, Jakobiyen ve Lagrange Yöntemi, Eşitsizlik Kısıtlı Optimizasyon Problemleri,Kuhn-Tucker Koşulları,Tek Değişkenli Arama Teknikleri, Tam Arama, İki Simetrik Nokta Araması,Fibonacci Araması,İki Simetrik Nokta Araması, Altın Oran Araması, Üçe Bölerek Arama, Geometrik Programlama,Hedef Programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kısıtlanmamış optimizasyon problemlerini ve çözüm yöntemlerini kavrar
2) Kısıtlanmamış çok değişkenli optimizasyon problemlerinin çözüm yöntemlerini kullanır
3) Eşitlik kısıtlı çok boyutlu optimizasyon problemlerini kavrar
4) Jakobiyen ve Lagrange yöntemlerini uygular
5) Eşitsizlik kısıtlı optimizasyon problemlerini kavrar
6) Kuhn-Tucker Koşullarını yazar
7) Arama yöntemlerini ve aralarındaki İlişkileri kavrar
8) Arama yöntemlerini optimizasyon problemlerinin çözümü için uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kısıtlanmamış Optimizasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kısıtlanmamış Çok Değişkenli Optimizasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kısıtlanmamış Çok Değişkenli Optimizasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Eşitlik Kısıtlı Çok Boyutlu Optimizasyon Problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Eşitlik Kısıtlı Çok Boyutlu Optimizasyon Problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Eşitsizlik Kısıtlı Optimizasyon Problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kuhn-Tucker Koşulları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Tek Değişkenli Arama Teknikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Tam Arama, İki Simetrik Nokta Araması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Fibonacci Araması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 İki Simetrik Nokta Araması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Altın Oran Araması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Üçe Bölerek Arama Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Problem Çözme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar