DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örnekleme ve Anket Tasarımı ISB   313 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir istatistiksel araştırmada örneklem seçebilmek için örnekleme yöntemlerini öğretmek, uygun örnekleme yöntemini kullanabilmek ve anket tasarlamayı öğrenmek.
Dersin İçeriği
Örnekleme kavramları, basit rassal örnekleme, tabakalı örnekleme, Orantılı, Optimum ve Neyman örnekleme yöntemleri, kademeli örneklemeye giriş. anket tasarımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel örnekleme kavramları ve kullanım alanları bilgisini kavrar.
2) Örnekleme yöntemlerini tanır.
3) Uygulama problemlernin çözüm teknikleri bilgisini kullanır.
4) Basit rassal örneklemeyi uygular.
5) Tabakalı rassal örnekleme yapar.
6) Araştırma teknikleri kullanarak basit araştırmalar yapar.
7) Anket düzenleme temellerini kavrar.
8) Örneklemenin temel prensiplerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
X
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
X
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
X
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
X
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
X
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
X
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
X
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
X
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanım ve kavramlar Kaynak kitap okuma Anlatım
2 Basit tesadüfi örneklemeye giriş Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
3 Basit tesadüfi örneklemenin kitle ortalaması için uygulanması Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
4 Basit tesadüfi örneklemenin kitle oranı için uygulanması Kaynak kitap okuma, uygulama Anlatım
Problem Çözme
5 Tabakalı örneklemeye giriş Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Tabakalı örneklemenin kitle ortalaması için uygulanması Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Tabakalı örneklemenin kitle oranı için uygulanması Kaynak kitap okuma, uygulama Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav
9 Kademeli örneklemeye giriş Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Tek kademeli örnekleme yöntemleri Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Tek kademeli örnekleme yönteminin kitle ortalaması ve oranı için uygulanması Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Anket yöntemleri, avantajları ve dejavantajları Kaynak kitap okuma, uygulama Anlatım
Problem Çözme
13 Anketlerin kullanım alanları ve öğrenci projelerinin sunumları Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Anketin başlıca basamakları ve öğrenci projelerinin sunumları Kaynak kitap okuma, uygulama Anlatım
Problem Çözme
15 Anket sonuçlarının bilgisayarda kodlanması ve öğrenci projelerinin sunumları Kaynak kitap okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar