DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Kalite Kontrol ISB   322 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmude Revan ÖZKALE
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretim aşamasında veya üretim tamamlandıktan sonra elde edilen ürünlerin istenilen kalitede olup olmadığının belirlenmesi ve arzu edilen kaliteyi sağlamak için gerekli düzeltmelerin yapabilmesini sağlayacak istatistiksel tekniklerin uygulanması
Dersin İçeriği
Kalite kavramına giriş, nitel ve nicel kontrol grafikleri, birikimli toplam, üstel ağırlıklı hareketli ortalama ve hareketli ortalama kontrol grafikleri, proses yeterlilik analizi, kabul örneklemesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çetele diyagramı, histogram, pareto analizi, neden sonuç diyagramı, hata yoğunluk diyagramı, serpilme (saçılım) diyagramı gibi temel istatistiksel teknikleri kullanır
2) Kontrol grafiklerinin istatistiksel temellerini açıklar
3) Nicel ve nitel kontrol grafikleri arasındaki farkı ayırt eder
4) Birikimli toplam (CUSUM), üstel ağırlıklı hareketli ortalama (EWMA) ve hareketli ortalama (MA) kontrol grafiklerinin önemini açıklar
5) Kontrol grafiklerini yorumlar
6) Proses yeterlik indekslerini arasındaki farkı ayırt eder
7) Kalite kontrol çalışmalarında kabul örneklemesinin rolünü açıklar
8) Kontrol grafiklerinin çizimi için gerekli istatistiksel paket programlarını kullanır
9) Proses parametrelerini tahmin eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite, tarihçesi ve temel kavramlar Kaynak okuma Anlatım
2 İstatistiksel kalite kontrol metotları Kaynak okuma Anlatım
3 Kontrol grafikleri ve kontrol sınırlarının seçimi Kaynak okuma Anlatım
4 Nicel kontrol grafiklerinden xort ve R kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
5 Nicel kontrol grafiklerinden xort ve S kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Nitel kontrol grafiklerinden p ve np kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Nitel kontrol grafiklerinden c ve u kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Birikimli toplam (CUSUM) kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Üstel ağırlıklı hareketli ortalama (EWMA) kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Hareketli ortalama (MA) kontrol grafikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Proses yeterlik analizi Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Proses yeterlik analizi Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Kabul örneklemesi Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Kabul örneklemesi Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Montgomery, D. C. (2009), Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons 2. Bircan, H., Özcan, S. (2003), Excel Uygulamalı Kalite Kontrol. Yargı Yayınevi