DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Kalite Kontrol ISB   322 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmude Revan ÖZKALE
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üretim aşamasında veya üretim tamamlandıktan sonra elde edilen ürünlerin istenilen kalitede olup olmadığının belirlenmesi ve arzu edilen kaliteyi sağlamak için gerekli düzeltmelerin yapabilmesini sağlayacak istatistiksel tekniklerin uygulanması
Dersin İçeriği
Kalite kavramına giriş, nitel ve nicel kontrol grafikleri, birikimli toplam, üstel ağırlıklı hareketli ortalama ve hareketli ortalama kontrol grafikleri, proses yeterlilik analizi, kabul örneklemesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çetele diyagramı, histogram, pareto analizi, neden sonuç diyagramı, hata yoğunluk diyagramı, serpilme (saçılım) diyagramı gibi temel istatistiksel teknikleri kullanır
2) Kontrol grafiklerinin istatistiksel temellerini açıklar
3) Nicel ve nitel kontrol grafikleri arasındaki farkı ayırt eder
4) Birikimli toplam (CUSUM), üstel ağırlıklı hareketli ortalama (EWMA) ve hareketli ortalama (MA) kontrol grafiklerinin önemini açıklar
5) Kontrol grafiklerini yorumlar
6) Proses yeterlik indekslerini arasındaki farkı ayırt eder
7) Kalite kontrol çalışmalarında kabul örneklemesinin rolünü açıklar
8) Kontrol grafiklerinin çizimi için gerekli istatistiksel paket programlarını kullanır
9) Proses parametrelerini tahmin eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)