DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Sonuç Çıkarım ISB   352 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı parametre tahmini ve parametreler için hipotez testlerinin nasıl yapıldığını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
İstatistikler ve dağılımları, Örneklem ve istatistik, Örneklem dağılım fonksiyonu ve ilgili bazı istatstikler, Örneklem yoğunluk fonksiyonu, Örneklem yüzdelikleri,Hipotez testi , basit ve karmaşık hipotezler, test fonksiyonu,Neymann-Pearson lemması , Neymann-Pearson lemmasının uygulamaları, Bayes testleri, Güç fonksiyonları, En güçlü testler, Testin p-değeri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Test istatistiklerini bulma yöntemlerini kavrar.
2) İstatistikler ve dağılımlarını kavrar.
3) Kitle parametreleri için tahmin edicilerin seçimini kavrar.
4) Parametreler hakkında istatistiki sonuç çıkarır.
5) Hipotez kavramı, basit ve karmaşık hipotezleri kavrar.
6) Hipotez testlerini uygular.
7) Olabilirlik ilkesi ve olabilirlik oran testini kavrar.
8) Bayes güven aralıkları ve yaklaşık güven aralıkları bulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)