DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ağırlık merkezi ve eylemsizlik momenti Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
2 Uzayda bir bölge üzerinde integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
3 Üç katlı integrallerde silindirik ve küresel koordinatlar. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Eliptik integraller. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
5 Vektör integral hesabı. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Eğrisel integral, düzlemde Green teoremi. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Diverjans Teoremi Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Diferansiyel denklemlerle ilgili temel tanımlar Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Birinci mertebeden diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Homojen diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Tam diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Bernoulli, Riccatti, Clairout diferansiyel denklemler. Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Yüksek basamaktan lineer diferansiyel denklemler Düz anlatım soru cevap, tartışma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar