DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matlab ile İstatistiksel Uygulamalar ISB   365 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı MATLAB programının temellerini öğretmek ve bu programı kullanarak temel istatistik bilgilerini uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
MATLAB programına giriş, Veri analizi, Grafikler, İstatistiksel veri analizi, Tanımlayıcı istatistikler ve tablolar, Matematiksel fonksiyonlarla ilgili işlemler, Veri türetme ve dağılım uydurma bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) MATLAB programının temellerini kavrar
2) MATLAB programı ile istatistiksel veri analizi yapar.
3) MATLAB programı ile veriye dağılım uydurur.
4) Matematiksel fonksiyonlarla ilgili işlemler yapar.
5) MATLAB ile veri alma ve aktarmayı kavrar.
6) MATLAB programında grafik çizer.
7) Tanımlayıcı istatistikleri MATLAB programı ile elde eder.
8) MATLAB programı ile frekans tablosu ve çapraz tablo oluşturur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MATLAB programına giriş Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 MATLAB masaüstü ve örnek program Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 MATLAB ile veri alma ve aktarma Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Eksik veri ile işlem Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Grafiklere giriş Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Temel 2-D Grafikler ve 3-Boyutlu Çizimler Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 İstatistiksel veri analizine giriş Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel tekrar Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Tanımlayıcı istatistiklerin elde edilmesi Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Frekans tablosu ve çapraz tablo oluşturma Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Verilerin grafiksel gösterimi Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Simülasyona giriş Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Rasgele sayı üretme ve normal dağılımlı rasgele sayılar Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Verilere dağılım uydurma Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Matematiksel fonksiyonlarla ilgili işlemler Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki dersin tekrarı, Kaynak okuma Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar