DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Risk Analizi ISB   497 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Doç.Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Risk ve risk analizini tanıtmak. Karar verme de risk analizi kullanabilme konularının kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Risk analizi süreci: planlama,risk değerlendirmesi ve risk işlemi, Risk modelleri,Risk analizi yöntemleri,Olasılık ve istatistik kuramına dayalı kavramsal yaklaşımlar, Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve,İşletme ve endüstride uygulamalar anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Risk analizi süreci: planlama,risk değerlendirmesi konularını kavrar.
2) Risk analizi süreci: Risk modelleri konularını kavrar.
3) Risk analizi süreci: Risk analizi yöntemleri ve uygulamaları konularını kavrar.
4) Risk analizi yöntemlerinin seçimi konularını kavrar.
5) Risk analizi süreci: Olasılık ve istatistik kuramına dayalı kavramsal yaklaşımlar, Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve konularını açıklar.
6) İşletme ve endüstride uygulamaları belirtir.
7) Bir ticari kuruluş için risk analizi süreci konularını belirtir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nitel ve nicel anlamda risk analizi literatür okuma Anlatım
2 Risk ve belirsizlik önceki dersin tekrarı Anlatım
3 Risk analizi süreci: planlama önceki dersin tekrarı Anlatım
4 Risk analizi süreci: risk değerlendirmesi ve risk işlemi önceki dersin tekrarı Anlatım
5 Risk modelleri önceki dersin tekrarı Anlatım
6 Risk analizi yöntemleri önceki dersin tekrarı Anlatım
7 Risk analizi yöntemlerinin seçimi önceki dersin tekrarı Anlatım
8 Ara Sınav önceki dersin tekrarı Anlatım
9 Ara Sınav tüm derslerin tekrarı Anlatım
Yazılı Sınav
10 Olasılık ve istatistik kuramına dayalı kavramsal yaklaşımlar, Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve önceki dersin tekrarı Anlatım
11 Olasılık ve istatistik kuramına dayalı kavramsal yaklaşımlar, Risk ve belirsizlik ilişkisi için istatistiksel çerçeve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
12 İşletme ve endüstride uygulamalar önceki dersin tekrarı Anlatım
13 İşletme ve endüstride uygulamalar önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
14 Bir ticari kuruluş için risk analizi süreci önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
15 Bir ticari kuruluş için risk analizi süreci önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları tüm derslerin tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar