DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk ISB   498 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Arş.Gör.Seda ARSLAN DURMUŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fed-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü öğrencilerini temel hukuk kavramları ile tanıştırmak, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramlarını meslek hayatlarında ilke edinmelerini sağlamak ve kendi hakları konusunda bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak
Dersin İçeriği
Hukuk Kavramı, hukukun kaynakları, Türkiye de yargı örgütü yapısı, hak kavramı, hakların korunması, kişi kavramı ve türleri,hukuki işlemler konularında temel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
2) Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
3) İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
4) İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
5) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Okuma Anlatım
2 Hukukun tanımı Okuma Anlatım
3 Hukukun kaynakları ve metodu Okuma Anlatım
4 Norm kavramı, Hukukun dalları, Kamu hukuku/Özel hukuk ayrımı Okuma Anlatım
5 Kuvvetler ayrımı ilkesi- Yasama/Yürütme/Yargı kavramları Okuma Anlatım
6 Yargı örgütü, mahkemeler sistemi Okuma Anlatım
7 Normlar hiyerarşisi Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav
9 Hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması Okuma Anlatım
10 Kamu hakları-özel haklar ayrımı Okuma Anlatım
11 İyi niyet kuralı Okuma Anlatım
12 Kişi kavramı, tüzel kişi-gerçek kişi ayrımı, hak ehliyeti Okuma Anlatım
13 Kişilik ve fiil, fiil ehliyeti kavramı Okuma Anlatım
14 Hukuki işlemler, hukuki işlem teorisi Okuma Anlatım
15 Basın ve hukuk ilişkisi Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar