DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kategorik Veri Anaizi ISB   499 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selma TOKER KUTAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kontenjans tablolarını tanıtmak ve bu tabloları temel alan analiz yöntemlerini inceletmektir
Dersin İçeriği
Kategorik değişkenlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Kategorik verilerin analizinde kullanılan olasılık dağılımları, Kontenjans tablolarının tanımlanması, Kontenjans tablolarında ileri yöntemler, Kontenjans tablolarında log-lineer modeller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kategorik değişkenlerin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını kavrar.
2) Kontenjans tablolarının tanımlanmasını kavrar.
3) Kontenjans tablolarında ortak, marjinal ve koşullu olasılıklarını hesaplar.
4) Kontenjans tablolarında ileri yöntemleri uygular.
5) Kontenjans tablolarında log-lineer modelleri inceler.
6) Elde edilen kategorik verilere ilişkin modeller kurar.
7) Kategorik değişkenlere istatistiksel analiz yöntemlerini uygular.
8) SPSS programını kullanarak sonuçları analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
X
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
X
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
X
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
X
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
X
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
X
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
X
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
X
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kategorik değişkenlerin tanımlanmasını ve sınıflandırılması Literatür tarama Anlatım
Tartışma
2 Kategorik verilerin analizinde kullanılan olasılık dağılımları Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
3 Kontenjans tablolarının tanımlanması Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
4 İki yönlü kontenjans tablolarında ortak, marjinal ve koşullu olasılıkların hesaplanması Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
5 Bağımsızlık için ki-kare testleri Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
6 Üç yönlü kontenjans tablolarının tanımlanması Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
7 Üç yönlü kontenjans tabloları için marjinal ve koşullu odds oranı ve bağımsızlık Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Üç yönlü kontenjans tablosu testleri Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
10 Konenjans tablolarında ilişki katsayıları Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
11 Kontenjans tablolarında ileri yöntemler Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
12 İki yönlü kontenjans tablolarında log-lineer modeller Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
13 Üç-Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Modeller Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
14 Log-Lineer Modelin Uygunluğunun Araştırılması Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
15 İki kategorili binomial logit ile log-lineer model arasındaki ilişki Önceki dersin tekrarı ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar