DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce ISB   253 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimet ÖZBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı istatistik alanındaki İngilizce metinleri okuma, anlama, çevirme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, matematiksel beklenen değer, ortalama, medyan, mod ve diğer merkezi eğilim ölçüleri, standart sapma ve diğer dağılım ölçüleri, momentler, eğrilik ve basıklık, özel olasılık dağılımları, istatistiksel tahmin teorisi, eğri uydurma, regresyon ve bağıntı konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngilizce rasgele değişkenleri kavrar
2) İngilizce olasılık dağılımlarını kavrar
3) İngilizce matematiksel beklenen değer konusunu kavrar
4) İngilizcede ortalama, medyan, mod ve diğer merkezi eğilim ölçülerini açıklar
5) İngilizcede standart sapma ve diğer yayılma ölçülerini kavrar
6) İngilizce momentleri, çarpıklığı ve basıklığı kavrar
7) İngilizce bazı özel olasılık dağılımlarını kavrar
8) İngilizce istatistiksel tahmin teorisini açıklar
9) İngilizce eğri uydurma konusunu kavrar
10) İngilizce regresyonu açıklar
11) İngilizce korelasyon konusunu kavrar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rasgele değişkenler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Olasılık dağılımları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Matematiksel beklenen değer Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Ortalama, medyan ve mod Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Diğer merkezi eğilim ölçüleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Standart sapma ve diğer yayılma ölçüleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Momentler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Çarpıklık ve basıklık Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Bazı özel olasılık dağılımları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 İstatistiksel tahmin teorisi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Eğri uydurma Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Regresyon Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Korelasyon Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ki-kare testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar