DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finans Matematiği ISB   112 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Doç.Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı finans matematiğinin temellerini oluşturmaktır
Dersin İçeriği
Faiz prensibi ve finans konuları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finans matematiği kavramlarını kullanır.
2) Finans matematiği kavramlarının matematiksel açıdan ele alınışını kavrar
3) Finans matematiği kavramlarının istatistiksel açıdan ele alınışını kavrar
4) Basit faiz Faiz oranları, nominal, efektif faiz konularını kavrar
5) İç faiz , dış faiz konularını kavrar
6) İç faiz İskonto oranı, ortalama vade konularını kavrar
7) Bileşik faiz teorisi uygulamaları konusunu kavrar
8) Bileşik faizden biriken değer konusunu kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Faiz, faiz oranları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Basit faiz Faiz oranları, nominal, efektif faiz kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 İç faiz , dış faiz kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Bileşik faiz ,Ani faiz oranları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 İskonto oranı, ortalama vade kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Faiz üzerinden basit iskonto kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 İskonto oranı üzerinden basit iskonto kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Ara sınav kaynak tarama, inceleme, ders tekrarı Yazılı Sınav
10 Bileşik faiz teorisi uygulamaları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Bileşik faiz teorisi uygulamaları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Bileşik faizden peşin değer kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Bileşik faizden biriken değer kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Kesikli nakit akışı kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sürekli nakit akışı,Denk faiz oranları kaynak tarama, inceleme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları kaynak tarama, inceleme Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar