DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematica İle İstatistiksel Uygulamaları ISB   251 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜZİN YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜZİN YÜKSEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Matematica yazılım programını tanıtmak ve İstatistik öğrencilerine İstatistik, Analiz ve Diferansiyel denklemler gibi bazı temel derslerin Matematica kullanarak nasıl uygulama yapılacağını göstermektir.
Dersin İçeriği
Giriş, listeleme , grafikler, kalkulus, istatistik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir dersten veya bir seminerden, bir teoremin içeriğini, sembolik veya sayısal hesaplamalar ya da grafiksel gösterim için yararlı olacak şekilde kavrar.
2) Mathematica'da etkileşimli grafiksel görseller kullanır.
3) Teorik bilgileri kullanarak Mathematica'da hesaplamalar yapar.
4) Bilimsel makale veya master, doktor tezi vb. yazmak için Mathematica 'yı kullanır.
5) Mathematica belgelerinden ve internetteki diğer kaynaklardan bilgiyi kullanır.
6) İstatistik ve Matematikte sıklıkla kullanılan bazı yazılım programları ile ilgili bilgileri kavrar .
7) Yazılım programlarını kullanarak karmaşık hesaplamaları basite indirgeme, sonuç alma ve bunları kullanma becerisi kazanır.
8) Programlamaya giriş yapmak için bilgisayar uygulamalarını kullanarak hesapların temel sorunlarını kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
X
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
X
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
X
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
X
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
X
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
X
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
X
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
X
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
X
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mathematica yazılım programına bir giriş Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Matematikada temel sayısal hesaplamalar ve bazı matematiksel fonksiyonlar Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Değişkenlerin tanımlanması ve Parantezlerin Kullanımı Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Sembolik ve sayısal hesaplamalar Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Fonksiyon ve sabitlerin tanımlanması Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Mathematica ile lineer denklem sistemleri ve denklemlerin çözümü Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Mathematicada Listeler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav
9 Mathematicada Listeler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Mathematicada temel çizimler ve çizim seçeneklerinin tanımlanması Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Diferansiyel, İntegral ve Limitler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Vectörler, Matrisler ve Mathematicada temel matris işlemleri Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Betimsel istatistik Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Güven aralıkları ve hipotez testleri Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Döngüler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar