DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri ISB   252 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Problemi tanımlamak, Örneklem seçmek, Veri toplamak, uygun araştırma yöntemini kullanarak elde edilen sonuçları analiz etme ve raporlaştırmak
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmanın temelleri, Problemi tanımlama Örnekleme yöntemleri, Veri toplama araçları, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel Araştırma yöntemleri, Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın temellerini kavrar
2) Problemi tanımlamayı kavrar
3) Örnekleme yöntemlerini kavrar
4) Veri toplama araçlarını kavrar
5) Nicel araştırma yöntemlerini kavrar
6) Nitel Araştırma yöntemlerini kavrar
7) Sonuçları analiz etme ve raporlaştırmayı kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel araştırmanın temelleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Bilimsel araştırmanın temelleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Problemi tanımlama Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Problemi tanımlama Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Örnekleme yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Örnekleme yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Veri toplama araçları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Veri toplama araçları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Nicel araştırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Nicel araştırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Nitel Araştırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Nitel Araştırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar