DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Testler ISB   363 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSELMA TOKER KUTAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Parametrik ve Parametrik olmayan İstatistiksel testleri uygulayabilmek ve yorumlayabilmek
Dersin İçeriği
İstatistiksel temel kavramlar, Parametrik testler ,Çok değişkenli tek yönlü varyans analizi, Varyans homojenlik testleri, Varyanslar hetorejen olduğunda kullanılan testler, Çoklu karşılaştırma testleri , Varyanslar hetorejen olduğunda çoklu karşılaştırma testleri, Aykırı değerlerle ilgili testler, Normallik testleri Regresyon ve Korelasyon testleri Parametrik Olmayan testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiksel temel kavramları kullanır
2) Parametrik testleri yapar
3) Çok değişkenli tek yönlü varyans analizlerini yapar
4) Varyans homojenlik testlerini yapar
5) Varyanslar hetorejen olduğunda kullanılan testleri kavrar
6) Çoklu karşılaştırma testlerini yapar
7) Varyanslar hetorejen olduğunda çoklu karşılaştırma testlerini yapar
8) Aykırı değerlerle ilgili testleri yapar
9) Normallik testlerini yapar
10) Regresyon ve Korelasyon testlerini uygular
11) Parametrik Olmayan testleri yapar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiksel temel kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Parametrik testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Parametrik testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Çok değişkenli tek yönlü varyans analizi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Varyans homojenlik testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Varyanslar hetorejen olduğunda kullanılan testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Varyanslar hetorejen olduğunda kullanılan testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Çoklu karşılaştırma testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Varyanslar hetorejen olduğunda çoklu karşılaştırma testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Varyanslar hetorejen olduğunda çoklu karşılaştırma testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Aykırı değerlerle ilgili testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Normallik testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Regresyon ve Korelasyon testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Parametrik Olmayan testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar