DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Oyun Kuramı ISB   382 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Oyun kuramının temel kavramlarını öğrenerek çeşitli oyunların çözümünü öğrenmek
Dersin İçeriği
Oyun kuramının temel kavramları, Dengeli Oyunlar, Üstünlük Stratejileri, Belirsizlik altında oynanan oyunlar, m.2 veya 2.n oyunların grafiksel yöntemle çözümü, Oyunların doğrusal programlama ile çözümü, 2.2 oyunların çözümü, İki kişilik sıfır toplamlı olmayan sonlu oyunların çözümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oyun kuramının temel kavramlarını kavrar
2) Dengeli Oyunları çözer
3) Üstünlük Stratejilerini açıklar
4) Belirsizlik altında oynanan oyunları çözer
5) mx2 veya 2xn oyunları grafiksel yöntemle çözer
6) Oyunları doğrusal programlama ile çözer
7) 2x2 oyunları çözer
8) İki kişilik sıfır toplamlı olmayan sonlu oyunları çözer
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oyun kuramının temel kavramları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Dengeli Oyunlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Üstünlük Stratejileri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Belirsizlik altında oynanan oyunlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 mx2 veya 2xn oyunların grafiksel yöntemle çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Oyunların doğrusal programlama ile çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Oyunların doğrusal programlama ile çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 2x2 oyunların çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 İki kişilik sıfır toplamlı olmayan sonlu oyunların çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 denge stratejilerinin bulunması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 İş birlikli oyunlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Nash anlaşma prosedürü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Maksimum anlaşma çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Problem çözümü Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar