DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiğe Giriş ISB   104 2 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELAHATTİN KAÇIRANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SELAHATTİN KAÇIRANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiğin temel kavramlarını öğrenmek, karşılaşılan istatistiksel problemlerde analiz yapmak ve yorumlamaktır
Dersin İçeriği
Normal dağılım,Temel örnekleme teorisi, İstatistik Tahmin Teorisi, Güven aralığı, İstatistiksel hipotez testi, Ki kare testi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bazı sürekli dağılımları kavrar
2) Örneklem ve örneklem seçimi yöntemlerini kavrar
3) Verilerin düzenlenmesi ve analizini, merkezi eğilim ölçüleri ve dağılım ölçülerini kavrar
4) Örnekleme dağılımlarını ve özelliklerini kavrar
5) Tahmin yöntemlerini ve kullanımlarını kavrar
6) Hipotez testlerini uygular
7) Ki-kareye dayanan uyum ve bağımsızlık testlerini yapar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal Dağılım oyf.nu ve özellikleri, ortalama ve standart sapmanın hesaplanması, standart normal dağılım tablosunun kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Binom dağılımına normal yaklaşım, süreklilik düzelticisi ve olasılık hesaplanması, olasılık verildiğinde tablo kullanılması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Bazı sürekli dağılımlar ve özellikleri, Örnekleme ve örneklem seçim yöntemleri, Veri Analizine giriş, Frekans tablosu, Histogram, frekans çokgeni çizimi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Dağılım Ölçüleri, Dal yaprak gösterimi, Kutu çizimi, Değişim katsayısı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Örnekleme Dağılımları ve tahmin etme, Nokta tahmin, tahmin edici, Örneklem ortalaması ve varyansının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Kitle ortalaması için aralık tahmini, t-dağılımı, (sigma biliniyor ve bilinmiyor iken), ki-kare, F dağılımı, örneklem büyüklüğünün hesaplanması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Kitle varyansı için aralık tahmini, İki kitle ortalamasının farkı için aralık tahmin (kitle varyansları biliniyor; bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Kitle varyanslarının oranı için aralık tahmini, binom parametresi p için aralık tahmini, iki binom parametresinin farkı için aralık tahmini Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Hipotez testlerine giriş, basit hipotezlerin testi, kitle ortalaması için hipotez testi (Kitle varyansı biliniyor, bilinmiyor) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kitle varyansı için hipotez testi, İki kitlenin ortalamaları farkı için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Kitle ortalamalarının eşitliği için hipotez testi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Ki-kare önemlilik testleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Sınıflandırma tabloları ve problem çözme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar