DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Düşündürme ISB   152 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere,veri toplanması, analizi ve yorumlaması gibi temel kavramları anlamada kolaylık sağlayacak sezgisel bir alt yapı oluşturmak.
Dersin İçeriği
Hipotez testi, Hata tipleri,Örneklem sçimi, değişken tipleri ve dağılımları, Grafiksel gösterimler, Merkezi eğilim ölçüleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistik ile nasıl karar verileceğini kavrar
2) Kitle, örneklem, birim ve değişken kavramlarını tanır
3) Kitleden örneklem almayı ve örneklem alırken nelere dikat edilmesi gerektiğini kavrar
4) Deney tasarımlarının oluşturulmasını kavrar
5) Verilerin grafiksel olarak özetlenmesini yapar
6) Verilerin sayısal olarak özetlenmesini yapar
7) Değişkenler arasındaki ilişkinin modellenmesini açıklar
8) Belirsizliğin olasılıkla ölçülmesini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik ile karar nasıl verilir, (Hipotez testlerinin basit olarak açıklanması ve uygulanması) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sıfır hipotezi, karşıt hipotez, karar verme kuralı, red ve kabul bölgelerinin açıklanması, hata tipleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kitle, örneklem, birim ve değişken kavramlarının açıklanması, değişken türlerinin açıklanması, parametre ve istatistik kavramlarının açıklanması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Örneklem yöntemlerine giriş ve örneklem yöntemlerinin açıklanması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Rasgele sayılar, basit rasgele örneklem yöntemi, tabakalı örneklem yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Rasgele sayılar, basit rasgele örneklem yöntemi, tabakalı örneklem yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Gözlemsel çalışmalar ve deney tasarımlarına giriş Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Yanıt değişkenler, açıklayıcı değişkenler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Deney tasarımlarının oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Verilerin grafiksel olarak özetlenmesi (Değişken tipleri, Bir değişkenin dağılımı, Dairesel Grafik, Çubuk grafiği) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Verilerin grafiksel olarak özetlenmesi (, İki nitel değişken arasındaki ilişkinin gösterimi, Histogram, Dal-Yaprak gösterimi) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Verilerin sayısal olarak özetlenmesi (Aritmetik ortalama, Mod, Medyan) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Verilerin grafiksel ve sayısal olarak özetlenmesi (Değişim genişliği, Kuartiller, Standart sapma) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Problem çözme anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuM. Aliaga and B. Gunderson (2003) Interactive Statistics (Second Edition), Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar
J.M Utts and R. F. Heckard (2002) Mind on Statistics, Duxbury