DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimizasyon Teknikleri I ISB   221 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğrusal Programlama Problemleri için model kurmak ve kurulan modelleri çeşitli yöntemlerle çözebilmek, Dual model yazıp çözebilmek, Ulaştırma modellerini öğrenmek
Dersin İçeriği
DP ile ilgili Tanımlar, DP ile ilgili Örnekler ve Model Kurma,Hiper Düzlemler, Konveks Kümeler, Konveks Kümeler Üzerinde Lineer Fonksiyonlar,Grafiksel Çözüm Yöntemleri,Gauss Jordan İndirgemesi, Kanonik Formdaki DPP,Analitik Çözüm,Simplex Çözüm Yöntemi,Büyük M Yöntemi,Doğrusal Modelin duali, Asıl ve Dual Modellerin Çözümleri Arasındaki İlişkiler,Dual Simplex Metodu,Ulaştırma Modeli, Çözüm Yöntemleri, Atama Modeli, Atama Modelinde Özel Durumlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) DP probleminin özelliklerini açıklar
2) Model Kurar, grafiksel ve analitik çözüm yöntemlerini kullanır
3) Simplex Çözüm Yöntemini kullanır
4) İki evreli Yöntem ile Simplex yönteminin farkını ayırt eder
5) İki Evreli Yöntemi kullanır
6) Büyük M Yöntemini kullanır
7) Doğrusal Modelin dualini , Asıl ve Dual Modellerin Çözümleri Arasındaki İlişkileri kavrar
8) Dual Simplex Metodu uygular
9) Dengeli ve dengesiz ulaştırma modellerini çözer
10) Modellerin çözümünde paket programları kullanır
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DP ile ilgili Tanımlar, DP ile ilgili Örnekler ve Model Kurma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Hiper Düzlemler, Konveks Kümeler, Konveks Kümeler Üzerinde Lineer Fonksiyonlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Grafiksel Çözüm Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Gauss Jordan İndirgemesi, Kanonik Formdaki DPP Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Analitik Çözüm Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Simplex Çözüm Yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 İki evreli Yöntem (I.evre) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 İki evreli Yöntem (II.evre) Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Büyük M Yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Doğrusal Modelin duali, Asıl ve Dual Modellerin Çözümleri Arasındaki İlişkiler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Dual Simplex Metodu Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Ulaştırma Modeli, Çözüm Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Modellerin çözümünde paket programlardan yararlanabilme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Problem çözme Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar