DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama 1 ISB   243 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erkan KAYNAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERKAN KAYNAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERKAN KAYNAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel c sharp programlama dilini kullanmayı öğretmek, uygulama kapasitesini ve yeteneğini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayar sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi ve programlama problemi. Programın bölümleri. Tanımlamalar, sabitler, değişkenler. Girdiler. Hesaplamalar, ifadeler. Çıktılar. Kontrol-karar yapıları. Döngü yapıları, indisli değişkenler. Fonksiyon altprogramları. Metin dosyalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel c sharp programlama dilinde kod yazar.
2) Visual Studio programını kullanır.
3) Visual studio programı ile c sharp dilinde yazdığı programı derler ve çalıştırır.
4) C Sharp programlama dilinde veri tipleri ve değişkenleri kullanırç
5) C Sharp programlama dilinde konsol girdi ve çıktı işlemlerini yapar.
6) C Sharp programlama dilinde namespace, class, method yapılarını kavrar.
7) C Sharp dilindeki IF ve SWITCH ifadelerini kullanır..
8) C Sharp dilindeki döngü yapılarını kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programın bölümleri. Tanımlamalar, sabitler, değişkenler. Girdiler. Hesaplamalar, ifadeler. Çıktılar. Literatür taraması Anlatım
2 Temel c sharp programlama dilinde kod tasarım örnekleri, uygulamaları ve girdi-çıktı işlemleri. Literatür taraması Anlatım
3 Koşula dayalı olmayan kontrol-karar yapıları. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
4 Koşula dayalı kontrol-karar yapıları. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
5 Döngü yapıları. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
6 Döngü yapıları ve indisli değişkenler. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
7 Temel görsel c sharp programlama dilinde kütüphane fonksiyonları. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Temel görsel c sharp programlama dilinde yerel, genel, ortak değişkenler ve birinci tip fonksiyon altprogramlar. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Proje / Tasarım
10 Temel görsel c sharp programlama dilinde yerel, genel, ortak değişkenler, indisli değişkenler ve birinci tip fonksiyon altprogramlar. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
11 Temel görsel c sharp programlama dilinde diğer tip fonksiyon alt programlar. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
12 Temel görsel c sharp programlama dilinde indisli değişkenler ve diğer tip fonksiyon alt programlar. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
13 Temel görsel c sharp programlama dilinde metin dosya tanımlama, metin dosya oluşturma ve kayıt girilmesi. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
14 Temel görsel c sharp programlama dilinde metin dosyaya kayıt eklenmesi, işlem ve hesap yapılması. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
15 Temel görsel c sharp programlama dilinde metin dosyadan kayıt görüntülenmesi. Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür taraması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar