DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nümerik Analiz ISB   301 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss-Seidel Yöntemini uygulayabilmesi,
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere çeşitli sayısal analiz yöntemlerini tanıtmak ve farklı alanlardaki matematiksel problemlerin sayısal analiz yöntemler ile çözümlerini yapmaktır.
Dersin İçeriği
Lineer ve lineer olmayan eşitliklerin çözüm yöntemleri (Newton yöntemi, İkiye bilme yöntemi, Kirişler yöntemi, Bairstow yöntemi), Gauss Yoketme Yöntemi, Gauss-Jordan Yoketme Yöntemi, Matris tersi ve determinantı, Gauss-Siedel Yöntemi, KuvvetYöntemi, Interpolasyon ve numerik integral hesaplama yöntemleri, En küçük kareler yöntemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lineer denklem sistemlerinin çözümlerini yapar,
2) Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemlerini uygular,
3) Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss-Seidel Yöntemini uygular
4) Bir fonksiyonun kök/köklerini bulur,
5) İnterpolasyon polinomunu bulur,
6) Sayısal integral hesaplar,
7) Yapılan hesaplamalardaki hataları inceler,
8) En küçük kareler yöntemini uygular
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nümerik Analizin Anlamı ve Önemi, Sayı sistemleri ve hata hakkında genel bilgi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde İkiye bölme ve Newton Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde Kirişler ve Bairstow Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Lineer Eşitliklerin çözümü,matris tersi ve determinant hsasbı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Matris Tersinin ve Determinantının Bulunmasında Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss-Seidel Yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 İnterpolasyon, Doğrusal İnterpolasyon, Lagrange İnterpolasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Bölünmüş Farklar İnterpolasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 İleri Farklar İnterpolasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Geri Farklar İnterpolasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 En Küçük Kareler Yöntemi İle Eğri Uydurma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 En Küçük Kareler Yöntemi İle Eğri Uydurma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar