DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parametrik Olmayan İstatistik ISB   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SADULLAH SAKALLIOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hipotezlerin test edilmesinde uygun testleri seçme ve parametrik olmayan testleri uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, parametrik ve parametrik olmayan testler arasındaki fark, tek örneklem testleri, bağımlı iki örneklem testleri, bağımsız iki örneklem testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Farkı ayırt eder,
2) Hangi yöntemi kullanabileceğini kavrar,
3) İşaret Testi, Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testini uygular,
4) Medyan Testi, Mann-Whitney U Testini uygular,
5) Mood Testi, Moses Testini uygular,
6) Bağımlı İki Örneklem Testleri kullanır
7) Bağımsız k Örneklem Testlerinden Kruskal-Wallis Testi ve Ki - Kare İstatistiğine Yaklaşımı kullanır,
8) Friedman S Testi ve Ki - Kare İstatistiğine Yaklaşımı kullanır,
9) Uyum İyiliği Testlerini yapar,
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Fark, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Ölçme Düzeyleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tek Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Medyan Testi, Mann-Whitney U Testi, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Mood Testi, Moses Testi, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Bağımlı İki Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon Sıralı İşaret Testi, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bağımsızlık için Ki - kare Testleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Bağımsız k Örneklem Testleri: Kruskal-Wallis Testi (H İstatistiği), Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 H İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki - Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Friedman S Testi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 S İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki - Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Uyum İyiliği Testleri, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Problem çözme Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
W. J. Conover (1998). Practical Nonparametric Statistics, Wiley; 3rd edition.