DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Varyans Analizi ve Deneysel Tasarımlar ISB   312 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğretimi içerisinde gerekli teorik alt yapıyı oluşturmak, kamu ve özel sektörde karşılaşabilecekleri verilerin analizlerini yapabilecek, analiz sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve pratikliği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Tek yönlü Anova, ikili ve çoklu karşılaştırmalar, iki yönlü Anova, rasgele tamamlanmamış blok düzenleri, Latin karesi, Greko-Latin karesi ve Youden kare tasarımı, sabit, rasgele ve karışık etkili modeller için varyans analizi, içiçe tasarımlar, faktöriyel tasarımlar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Varyans analizi ile ilgili temel kavramları ve varyans analizinin neden kullanıldığını açıklar.
2) Tek yönlü ve iki yönlü varyans analizi modelini analiz eder.
3) Varyans analizi modeli için gerekli varsayımları sınar.
4) Varyans analizi modellerinde bilinmeyen parametreler için tahmin yöntemlerini uygular.
5) Beklenen hata kareler ortalamasını sabit etkili ve rasgele etkili olma durumuna göre oluşturur.
6) İstenen güven aralıklarını oluşturur.
7) Hipotez testi yapar.
8) Sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda farklılığın hangi deneme ya da denemelerden kaynaklandığını belirler.
9) SPSS ve Minitab Paket programları kullanarak varyans analizi yapar.
10) Rasgele tamamlanmamış blok düzenlerini, Latin karesi- Greko latin Karesi ve Youden kare tasarım modellerini analiz eder.
11) Sabit, rasgele ve karışık etkili modeller için varyans analizi yapar.
12) İç-içe tasarımlar ve faktöriyel tasarımlar oluşturur.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Varyans analizi ile ilgili temel kavamlar, Tek yönlü varyans analizi modelinin kurulması ve model varsayımlarının sınanması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
2 Parametrelerin tahmin edilmesi ve parametreler için güven aralıklarının oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
3 Kareler toplamının parçalanması; ANOVA tablosunun oluşturulması, hipotezlerin test edilmesi, beklenen kareler ortalamasının elde edilişi Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
4 İkili ve Çoklu karşılaştırmalar Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
5 SPSS ve Minitab Paket programları ile varyans analizi örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İki yönlü varyans analizi modeli (1. Durum) ,parametrelerin tahminleri , kareler toplamının parçalanması, ANOVA tablosunun oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
7 İki yönlü varyans analizi modeli (2. ve 3.Durum), parametrelerin tahminleri , kareler toplamının parçalanması, ANOVA tablosunun oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Rasgele tamamlanmamış blok tasarımları. Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Latin Karesi ve Greko Latin Karesi ve Youden Kare tasarımları, parametrelerin tahminleri , kareler toplamının parçalanması, ANOVA tablosunun oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Sabit, rasgele ve karışık etkili modeller için varyans analizi, beklenen kareler ortalamasının oluşturulması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
12 İç içe tasarımlar; iki aşamalı iç içe tasarımlar, üç aşamalı iç içe tasarımlar Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
13 l aşamalı iç içe tasarımlar, beklenen kareler ortalamasının elde edilişi, SPSS ve Minitab Paket programları ile varyans analizi örnekleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Faktöriyel tasarımlar Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Faktöriyel tasarımlar ve bilgisayar uygulaması Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123