DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Paket Programlar ISB   334 6 2 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜZİN YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜZİN YÜKSEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı farklı alanlarda kullanılan veri analizi ve temel istatistiki yöntemlerin SPSS programı üzerinde teorik ve uygulamalı bir şekilde işlenerek, öğrenciye yorum yapabilme, sorunlar üzerinde analiz edebilme gibi yeteneklerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar ve Tanımlar, veri hazırlama, tanımlayıcı istatistik, korelasyon, istatistiksel testler, ANOVA analizi, regresyon analizi, anket veri girişi, güvenilirlik analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Veri analizi bilgi ve beceri yeteneği kazanır.
2) Operasyonel iş sorunlarına çözüm bulur.
3) SPSS kullanır.
4) SPSS ile veri analizi yapar.
5) Bir iş ortamındaki temel istatistik yapılarını SPSS ile uygular.
6) Problem analizi ve problem çözümü becerisini kullanır.
7) Veri işleme ve manipülasyon becerilerini kullanır.
8) SPSS belgelerinden ve internetteki diğer kaynaklardan bilgiyi kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgisayar yeteneklerine bakış Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 SPSS e giriş Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Veri hazırlama Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Veri tarama ve dönüşüm Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Tanımlayıcı istatistik Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Korelasyon Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Ortalamalar için testler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav
9 İstatistiksel testler Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 ANOVA analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Regresyon analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Anket veri girişi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Güvenilirlik analizi Kaynak kitap okuma, uygulama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar