DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hesaplamalı İstatistik ISB   351 5 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali İhsan GENÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ İHSAN GENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ALİ İHSAN GENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere bir program yardımıyla istatistiksel analiz yapabilmelerini sağlatmaktır.
Dersin İçeriği
Programın temellerinden başlanarak sırasıyla keşifsel veri analizi ve istatistiksel sonuç çıkarım konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir paket programın, örneğin R, temellerini kavrar.
2) Tek değişkenli veri grafiklerini çizer.
3) İki değişkenli veri grafiklerini çizer.
4) Belli dağılımların özelliklerini bilgisayar yardımıyla kavrar.
5) Bilgisayar simülasyonu yapar.
6) Olasılıkları bilgisayar yardımıyla hesaplar.
7) Güven aralıklarını bulur.
8) Hipotez testlerini yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri tipleri, program temelleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Programın temelleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Tek değişkenli veri, kategorik veri, çapraz tablolar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Kategorik veri grafikleri, pasta grafiği, çubuk grafiği Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Sayısal veri özetlemesi, ortalama, mod, medyan, varyans Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Sayısal veri grafikleri, histogram, dal-yaprak grafiği Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kutu grafiği, veri standartlaştırma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Simulasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Normal dağılım, diğer bazı dağılımlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Regression and probability plots Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Güven aralıkları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Güven aralıkları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar