DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aktüerya Matematiği ISB   372 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Doç. Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı finans matematiği, mortalite tabloları ve bu tablolara göre hayat sigortalarında hesaplama yöntemlerini öğrenmektir
Dersin İçeriği
Faiz oranları, Birikimli değer, peşin değer,Anüite çeşitleri,Yaşam tabloları, Yaşam sigortasının birikimli değeri, Yıllık net prim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşam sigortası konusunu kavrar.
2) Rantlar ve faiz oranları konusunu kavrar.
3) net primler, sigortacılık konularını açıklar.
4) Ani ölüm oranı, Ölüm oranının aktüeryal fonksiyonlarını kavrar.
5) Hayat rantları, Ertelenmiş kapital konularını açıklar.
6) Sınırlı süreli hayat rantları konularını açıklar.
7) Sürekli hayat rantları, Ömür boyu süren hayat sigortaları konularını açıklar.
8) Ertelenmiş hayat sigortaları, Sınırlı süreli hayat sigortaları konularını açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Faiz oranları, Basit faiz kavramı, Bileşik faiz kavramı kaynak tarama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bileşik faize göre faiz oranları,İskonto oranları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Faiz oranı üzerinden basit iskonto, İskonto oranı üzerinden basit iskonto, Denk faiz ve iskonto oranları, Bileşik faizden peşin değer, İskonto oranlar kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bileşik faiz teorisinin uygulamaları, Rant kavramına giriş kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Rantların değerlendirilmesi kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rantların değerlendirilmesi kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yılda m kez ödemeli rantlar kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Hayat (Mortalite) tablosu, Yaşama ve ölme olasılıkları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Ani ölüm oranı, Ölüm oranının aktüeryal fonksiyonları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hayat rantları, Ertelenmiş kapital, kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sınırlı süreli hayat rantları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sürekli hayat rantları, Ömür boyu süren hayat sigortaları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ertelenmiş hayat sigortaları, Sınırlı süreli hayat sigortaları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Ertelenmiş hayat sigortaları, Sınırlı süreli hayat sigortaları kaynak tarama ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar