DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Resmi İstatistikler ISB   405 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nimet ÖZBAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNİMET ÖZBAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı resmi İstatistik kavramını anlatmak ve Resmi İstatistik üretiminden sorumlu kurum olan TUİK hakkında ve ürettiği istatistikleri ile ilgili bilgilendirme yapmaktır. 
Dersin İçeriği
Bu derste resmi İstatistik kavramı ve içeriği, resmi İstatistikler kapsamında TÜİK in üretttiği sosyal ve ekonomik göstergeler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) TÜİK in tanımı ve görevlerini açıklar
2) Resmi İstatistik Programını tanımlar
3) Resmi İstatistikler kapsamında bazı istatistiklerin TÜİK tarafından nasıl üretildiğini kavrar
4) İdari Kayıtlar ve Nüfus ve Demografi İstatistikleri konularını açıklar
5) Hanehalkı Bütçe Anketi, İşgücü Anketi, Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri ile Yoksulluk İstatistikikleri konularını kavrar
6) Sağlık İstatistikleri, Kültür, Eğitim ve Suç İstatistikleri, Turizm İstatistikleri, Çevre İstatistikleri, Enerji ve Ulaşım İstatistikleri konularını kavrar
7) Dış Ticaret İstatistikleri, Güven Endeksi konularını kavrar
8) Tüketici Fiyat İstatistikleri ve Endeksi, Üretici Fiyat İstatistikleri ve Endeksi konularını kavrar
9) Ulusal Hesaplar konusunu açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TÜİK in Tanıtımı Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Resmi İstatistik Programı, İstatistik Üretim Süreci, Sınıflamalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 İdari Kayıtlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Nüfus ve Demografi İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Hanehalkı Bütçe İstatistikleri, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, Yoksulluk Çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Sağlık İstatistikleri, Kültür,Eğitim ve Suç İstatistikleri,Turizm İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konular ders notlarından ve kaynaklardan çalışılarak gözden geçirilir Yazılı Sınav
9 Dış Ticaret İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Güven Endeksi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Tüketici Fiyat İstatistikleri ve Endeksi,Üretici Fiyat İstatistikleri ve Endeksi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Ticaret ve Hizmet İstatistikleri,İnşaat İstatistikleri, Sanayi İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Tarımsal Üretim İstatistikleri,Tarımsal Yapı ve Ekonomik Hesaplar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Yapısal İş ve Sanayi Ürün İstatistikleri, Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu İstatistikleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Ulusal Hesaplar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar