DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sıra İstatistikleri ISB   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ali İhsan GENÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.ALİ İHSAN GENÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ALİ İHSAN GENÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiksel yöntemlerin geliştirilmesinde sıkça başvurulan sıra istatistikleri konusunda öğrencilerin teorik bilgiler edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sıra istatistiklerinin dağılımlarından başlanarak istatistiksel sonuç çıkarsamada sıra istatistikleri konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sıra istatistiğinin tanımını ve çeşitli özel sıra istatistiklerini kavrar.
2) Sıra istatistiklerinin dağılımını bulur.
3) Sıra istatistiklerinin momentlerini bulur.
4) Sıra istatistiklerinin sonuç çıkarsama konusunda uygulamalarını yapar.
5) Sıra istatistiklerinin mevcut kullanım yerlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
X
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
X
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
X
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
X
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
X
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
X
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
X
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
X
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
X
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
X
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sıra istatistiklerinin tanımı ve kullanım yerleri Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Sıra istatistiklerinin dağılımı Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Sıra istatistiklerinin dağılımı, koşullu dağılımlar Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Tekli momentler, çarpım momentleri, kovaryans Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Sıra istatistiklerine dayalı örneklem fonksiyonları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Sıra istatistiklerine dayalı örneklem fonksiyonları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kesikli sıra istatistikleri Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel Tekrar Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Belli isimli dağılımların sıra istatistikleri dağılımları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme
10 Belli isimli dağılımların sıra istatistikleri dağılımları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Sıra istatistiklerinin moment yineleme bağıntıları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Sıra istatistiklerinin moment yineleme bağıntıları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Sıra istatistiklerinin istatistiksel sonuç çıkrasamada kullanımı ve uygulamaları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Sıra istatistiklerinin istatistiksel sonuç çıkrasamada kullanımı ve uygulamaları Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Sıra istatistiklerinin asimptotik dağılımı Düz anlatım, tartışma ve problem çözme Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Anlatım
Tartışma
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar