DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi ISB   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmude Revan ÖZKALE
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zaman serilerinin modellenmesi, tahmini ve öngörünün yapılması ve bunlar ile ilgili çeşitli paket programların kullanılması
Dersin İçeriği
Zaman serisi bileşenleri, zaman serisi grafikleri, ayrıştırma metotları, zaman serilerinde regresyon modelleri, üstel düzleştirme yöntemleri, Box-Jenkins modelleri, istatistiksel paket programlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zaman serisi bileşenlerini ayırt eder
2) Zaman serisi grafiklerini yorumlar
3) Ayrıştırma yöntemlerini uygular
4) Veriye uygun regresyon modelini belirler
5) Düzleştirme teknikleri arasındaki farkı ayırt eder
6) Box Jenkins modellerinin istatistiksel temellerini açıklar
7) Zaman serisi verilerine uyan Box Jenkins modelleri ayırt eder
8) Zaman serisi tahmin ve öngörüsü için gerekli yöntemleri uygular
9) Zaman serileri analizi için gerekli istatistiksel paket programlarını kullanır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman serisi bileşenleri ve zaman serisi grafiklerinin yorumlanması Kaynak okuma Anlatım
2 Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları Kaynak okuma Anlatım
3 Durağanlığın incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
4 Portmanteau testleri, endeks sayılar Kaynak okuma Anlatım
5 Ayrıştırma yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
6 Zaman serilerinde regresyon analizine giriş, normallık testi, değişen varyanslılık sorunu Kaynak okuma Anlatım
7 Otokorelasyon testi, mevsimsel olmayan zaman serilerinde regresyon analizi Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Mevsimsel zaman serilerde regresyon analizi Kaynak okuma Anlatım
10 Mevsimsel zaman serilerde regresyon analizi Kaynak okuma Anlatım
11 Üstel düzleştirme yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Otoregresyon (AR) modelleri ve özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Hareketli ortalama (MA) modelleri ve özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Problem Çözme
14 ARMA modelleri, parametre tahminleri Kaynak okuma Anlatım
15 Dickey-Fuller birim kök testi Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Kadılar, C. (2005), SPSS Uygulamalı Zaman Serileri Analizine Giriş. Bizim Büro Basımevi
2. Sevüktekin, M., Nargeleçekenler, M. (2005), Zaman Serileri Analizi. Nobel Yayın Dağıtım
3. Cryer, J. D. (1986), Time Series Analysis. PWS-KENT Publishing Company