DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz ISB   423 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin teorik alt yapısını oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini çok değişkenli istatistikle ilgili temel kavramlar, çok değişkenli normal dağılım, çok değişkenli hipotez testleri oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok değişkenli istatistikle ilgili temel kavramları kavrar.
2) Çok değişkenli istatistiğin ne amaçla kullanıldığını açıklar.
3) Çok değişkenli veri için ortalama vektörü, varyans-kovaryans matrisi, korelasyon matrisini hesaplar.
4) Çok değişkenli dağılımlar için olasılık yoğunluk fonksiyonu, marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu, koşullu dağılım ve istatistiksel bağımsızlığı kavrar.
5) Çok değişkenli normal dağılım için moment çıkaran fonksiyonunu bulur.
6) Çok değişkenli normal dağılım marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonunu, koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulur.
7) Çok değişkenli normal dağılım için parametre tahminlerini yapar.
8) Çok değişkenli veri için hipotez testleri yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çok değişkenli istatistikle ilgili temel kavramlar Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Çok değişkenli istatistiksel analizde kullanılan matris kuramı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Çok değişkenli istatistiksel analizde kullanılan matris kuramı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Ortalama vektörü, varyans-kovaryans matrisi, korelasyon matrisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Çok değişkenli olasılık yoğunluk fonksiyonu, marjinal olasılık yoğunluk fonksiyonu, koşullu dağılım, istatistiksel bağımsızlık Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Olasılık yoğunluk fonksiyonu, karakteristik fonksiyonlar, momentler, moment çıkaran fonksiyonu ve parametrelerin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Kitle parametrelerinin en çok olabilirlik kestiricileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Marjinal normal dağılım, koşullu normal dağılım Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Doğrusal bağıntıların dağılımı, alt vektör değişkenlerinin bağımsızlığı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Yoğunluk fonksiyonu verilmişken parametrelerin bulunması, karesel formların dağılımı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Çok değişkenli test yöntemleri (olabilirlik oran testi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Çok değişkenli test yöntemleri (bileşim kesişim testi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Ortalamaya ilişkin testler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Kovaryans matrislerine ilişkin testler, Paket programlar yardımıyla hipotez testlerinin yapılması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234