DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz ISB   424 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Gülesen ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile çok sayıda değişkenin oluşturduğu verinin yapısını belirleyerek ve olabildiğince basit bir forma dönüştürerek hangi analizin kullanılmasının uygun olacağına karar verilmesini , ilgili konuda yorum yapılmasını ve doğru karara ulaşılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Temel bileşenler analizi, faktör analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok sayıda değişkenin oluşturduğu verinin yapısını belirler.
2) Çok sayıda değişkenin oluşturduğu verinin yapısını olabildiğince basit bir forma dönüştürür.
3) Temel bileşenler analizi yapar.
4) Faktör analizi yapar.
5) Temel bileşenler analizinin ve faktör analizinin amacını kavrar.
6) Temel bileşenler analizi ile faktör analizi arasındaki ilişkiyi kavrar.
7) Kümeleme analizinde kullanılan benzerlik ve uzaklık ölçülerini tanır.
8) İlişki kavramını ve kanonik korelasyon analizinin amacını kavrar.
9) İki ve ikiden çok grup olması durumunda diskriminant analizini yapar.
10) Çok boyutlu ölçekleme yöntemlerini kullanır.
11) SPSS ve Minitab paket programları yardımıyla temel bileşenler analizi, faktör analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi ve kümeleme analizi yapar.
12) Çok değişkenli veri için hangi analizin uygun olduğuna karar verir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Bileşenler Analizi, Temel bileşenler analizinin gerekliliği, temel bileşenlerin elde edilmesi, Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Temel bileşenlerin özellikleri, temel bileşen sayısının belirlenmesi, örnekler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Faktör Analizi, Faktör analizinin amacı, temel bileşenler analizi ile benzerliği Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Temel faktör yöntemi, faktör döndürülmesi ve kavramsal anlamlılık Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 SPSS ve Minitab paket programları yardımıyla temel bileşenler analizi ve faktör analizi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Kanonik Korelasyon Analizi, İlişki kavramı ve kanonik korelasyon analizinin amacı, kanonik korelasyonların elde edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kanonik korelasyon katsayılarının önem kontrolleri, örnekler, SPSS ve Minitab uygulamaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Diskriminant Analizi, İki grup olması durumunda diskriminant analizi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 İkiden çok grup olması durumunda diskriminant analizi, örnekler, SPSS ve Minitab uygulamaları Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
11 Benzerlik ve uzaklık ölçütleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kümeleme Analizi, Kümeleme yöntemleri, örnekler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Kümeleme Analizi ile ilgili SPSS ve Minitab uygulamaları Kaynak okuma Tartışma
Problem Çözme
14 Çok boyutlu ölçekleme yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Çok boyutlu ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması, çok boyutlu ölçekleme yöntemleri ile temel bileşenlerin karşılaştırılması, örnekler Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234