DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Simulasyon ve Modelleme ISB   461 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere istatistikte karşılaşılan ve analitik çözümü zor olan bazı problemleri modelleme bilgisini kazandırmaktır. Ayrıca bu model üzerinde sanal bir deney kurarak problemin ampirik çözümünün simülasyonla nasıl elde edileceği bilgisinin kazandırılması da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Simülasyonun tanımı ve amacı, simülasyon teknikleri, matematiksel modelleme, MATLAB ile programlama, ilgilenilen parametrenin Monte Carlo tahmini.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler klasik örnekleme yöntemleri ile simülasyon arasındaki farkı ayırt edebilirler.
2) Öğrenciler rassal sayı üreteçlerini kullanarak (0,1) aralığında sürekli düzgün dağılımdan rassal sayılar üretebilirler.
3) Öğrenciler ters dönüşüm yöntemini kullanarak herhangi bir dağılımdan nasıl rassal sayı üretebileceklerini belirleyebilirler.
4) Öğrenciler gerçek hayattaki bir olayı rasgele değişkenleri kullanarak modelleyebilirler.
5) Öğrenciler model parametrelerinin simülasyonla nasıl tahmin edilebileceğini tanımlayabilirler.
6) Öğrenciler MATLAB programını kullanarak büyük çaplı bir problemin parametrelerini simülasyonla tahmin edebilirler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Olasılık ve Rasgele Değişkenlerle İlgili Hatırlatma Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Ödev
2 Rassal Sayı Üreteçleri Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Bazı Dağılımlarda Simülasyon Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Bazı Dağılımlarda Simülasyon Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Algoritmalar ve MATLAB Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 MATLAB Kullanarak Rassal Sayı Üretme ve Bazı Dağılımlarda Simülasyon Yapma Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Monte Carlo Deney ve Simülasyon Yöntemi, Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notları ve kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınav öncesi konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Simülasyon Uygulamaları 1: Parametre Tahmini, Olasılık Tahmini Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
12 Simülasyon Uygulamaları 2: Olasılık Tahmini, Hipotez Testi Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
13 Simülasyon Uygulamaları 3: Hipotez Testi, Regresyonda Simülasyon Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
14 Simülasyon Uygulamaları 4: Regresyonda Simülasyon, Monte Carlo İntegral Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
15 Simülasyon Uygulamaları 5: Monte Carlo İntegral Ders notlarından ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı öncesi konuların tekrarı Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar