DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometrik Modeller ISB   462 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmude Revan ÖZKALE
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MAHMUDE REVAN ÖZKALE2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekonometrik verilerin istatistiksel modellenmesi ve istatistik teorileri çerçevesinde yorumlanması
Dersin İçeriği
çoklu doğrusal regresyon modeli, değişen varyanslılık, çoklu iç ilişki problemi, yapay değişkenli modeller, geçişmesi dağıtılmış modller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonometri ve ekonometrik modeli açıklar
2) Model varsayımlarının geçerliliğini kontrol eder
3) Model varsayımlarında sapma olması durumunda uygun metotları kullanır
4) Modellere uygun tahmin yöntemlerini ayırt eder
5) İstatistiksel analiz için veriye uygun doğru modeli seçer
6) İstatistiksel paket programlar kullanarak elde edilen sonuçları yorumlar
7) Analiz sonuçlarını değerlendirir
8) Modeller arasındaki farklılığı açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonometriye giriş, çoklu regresyon analizinde varsayımlardan sapmaların incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
2 Nokta tahmin edicilerin özelliklerinin incelenmesi, çoklu regresyon analizinde hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
3 Çoklu regresyon analizinde güven aralıkları, çoklu regresyon modeline matris yaklaşımı Kaynak okuma Anlatım
4 Çoklu iç ilişki problemi (çoklu iç ilişkinin belirlenmesi ve düzeltilmesi) Kaynak okuma Anlatım
5 Çoklu iç ilişki probleminde bazı yanlı tahmin ediciler Kaynak okuma Anlatım
6 Değişen varyansın belirlenmes, Sistematik olmayan testler ve sistematik testler (Goldfeld Quant, Park ve Glejser testleri) Kaynak okuma Anlatım
7 Sistematik testlerden Breusch Pagan Godfrey testi ve değişen varyansın düzeltilmesi Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Yapay değişkenli modeller Kaynak okuma Anlatım
10 Yapay değişkenli modeller Kaynak okuma Anlatım
11 Nitel bağımlı değişkenli regresyon modelleri (DOM ve Logit modeller) Kaynak okuma Anlatım
12 Nitel bağımlı değişkenli regresyon modelleri (Logit ve Probit modeller) Kaynak okuma Anlatım
13 Gecikmesi dağıtılmış modelleri (en küçük kareler, Koyck modeli ve Almon çok terimli gecikme modeli ile tahmin) Kaynak okuma Anlatım
14 Gecikmesi dağıtılmış modelleri (Nerlove ın kısmi uyarlama modeli ve Cagan ın uyarlanan beklenti modeli ile tahmin) Kaynak okuma Anlatım
15 Ardışık bağımlı modeller Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Gujarati, D. N. (çev. Şenesen, Ü., Şenesen, G. G.) (1999), Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık 2. Koutsoyiannis, A. (çev. Şenesen, Ü., Şenesen, G. G.) (1989), Ekonometri Kuramı. Verso Yayıncılık