DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kombinatorik ISB   491 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELAHATTİN KAÇIRANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SELAHATTİN KAÇIRANLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayma Kuralları, indirgeme bağıntıları ve üretici fonksiyonları kavratmak ve bunlar yardımıyla çeşitli problemleri çözme yeteneği kazandırmak
Dersin İçeriği
Sayma Kuralları, Permütasyon, Kombinasyon, Parçalanmalar, İçerme ve Dışlama Prensibi, n bilinmeyenli bir denkleminin pozitif tamsayılar kümesinde çözümleri, İndirgeme bağıntıları, Fibonacci dizisi, Üretici Fonksiyonlar, İndirgeme bağıntılarının üretici fonksiyonlar yardımıyla çözülmesi, İndirgeme bağıntılarının üretici fonksiyonlar yardımıyla çözülmesi, Rasgele yürüyüş ve oyuncunun batması, Bazı sayma problemleri, Bazı olasılık problemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayma Kuralları problemlerini çözer
2) Permütasyon, Kombinasyon, Sıralı ve Sırasız Parçalanma problemlerini çözer
3) İçerme ve Dışlama Prensibi problemlerini çözer
4) n bilinmeyenli bir denkleminin pozitif tamsayılar kümesindeki çözümlerinin sayısını bulur
5) İndirgeme bağıntıları çözer
6) Üretici Fonksiyonları kavrar
7) İndirgeme bağıntılarının üretici fonksiyonlar yardımıyla çözer
8) Rasgele yürüyüş ve oyuncunun batması problemlerini çözer
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayma Kuralları, Permütasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kombinasyon Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Sıralı ve Sırasız Parçalanmalar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 İçerme ve Dışlama Prensibi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 n bilinmeyenli bir denkleminin pozitif tamsayılar kümesindeki çözümleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 İndirgeme bağıntıları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 İndirgeme bağıntılarının çözüm yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Üretici Fonksiyonlar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 İndirgeme bağıntılarının üretici fonksiyonlar yardımıyla çözülmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 İndirgeme bağıntılarının üretici fonksiyonlar yardımıyla çözülmesi Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Rasgele yürüyüş ve oyuncunun batması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Bazı sayma problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Bazı olasılık problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Bazı olasılık problemleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar