DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Güvenirlik Analizi ISB   492 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZLEM AKAY1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ÖZLEM AKAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere güvenilirlik kavramlarını tanıtıp , farklı sistemler için güvenilirlik kestiricileri ve güvenilirlik modellerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Farklı sistemler için güvenilirlik kestirimi, tehlike oranı tahmini, ömür dağılımlarına dayalı kestirimler, üstel dağılım, gamma dağılımı, ömür dağılımları temel alınarak yapılan testler, olasılık çizim teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlike oranı tahminini hesaplar.
2) Olasılık çizim tekniklerini uygular.
3) Farklı sistemler için güvenilirlik kestirimi yapar.
4) Temel güvenilirlik modellerini kavrar.
5) Güvenilirlikle ilgili temel kavramları tanır.
6) Ömür dağılımlarına dayalı kestirimleri kullanır.
7) Güvenilirlik ile ilgili problemleri çözer.
8) Yaşam tablosu yöntemini kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farklı sistemler için güvenilirlik kestirimi İlgili Kitap okunur Anlatım
2 Tehlike oranı tahmini İlgili Kitap okunur Anlatım
3 Ömür dağılımlarına dayalı kestirimler İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
4 Üstel dağılım İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
5 Weibull dağılımı İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
6 Gamma dağılımı İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
7 Uygulamalar İlgili Kitap okunur Problem Çözme
8 Ara Sınav Derste anlatılan konulara çalışır Yazılı Sınav
9 Normal dağılım, Lognormal dağılım. İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
10 Sistemlerin güvenilirliği, seri diziliş, paralel diziliş. İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
11 Güvenilirliğin Yaşam analizine uygulanışı, yaşam analizinde üstel model İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
12 Yaşam analizinde Weibull Modeli İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
13 Yaşam tablosu, Kaplan Meier ve Cox regresyon analizi İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
14 Yaşam eğrilerinin karşılaştırılması. İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
15 Ömür dağılımları temel alınarak yapılan testler İlgili Kitap okunur Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konulara çalışır Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar