DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 1 MAT   131 1 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nazar Şahin ÖĞÜŞLÜ
Dersi Verenler
Doç.Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerçel sayıların temel özelliklerini kullanarak limit süreklilik ve türev kavramlarının tanımlanması ve bu kavramları kullanarak maksimum, minimum problemlerini çözmek.
Dersin İçeriği
Reel sayılar, özellikleri. Fonksiyonlar. Limit, süreklilik sürekli fonksiyonların temel özellikleri. Türev ve uygulamaları. Grafik çizme Maksimum Minimum hesaplama. Logaritma, üstel fonksiyon hiperbolik fonksiyonlar, ters trigonometrik ve ters hiperbolik fonksiyonlar. LHospital Kuralı ve Kalanlı Taylor Teoremi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı kümelerini tanır.
2) Fonksiyonları tanır.
3) Fonksiyonların limitini hesaplar.
4) Fonksiyonların türevini hesaplar.
5) Fonksiyonların grafiklerini çizer.
6) Fonksiyonların özelliklerini tanır.
7) Özel fonksiyonları tanır.
8) Taylor formülünü hesaplar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kümeler ve kümeler üzerinde işlemler, sayı kümeleri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Eşitsizlikler, mutlak değer. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Bağıntılar, fonksiyonlar, özel fonksiyonlar. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Limit Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Süreklilik Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Türevin tanımı , türev kuralları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Rolle Teoremi, Ortalama değer teoremi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar ve problem Çözme Yazılı Sınav
9 Fonksiyonların grafiğinin çizilmesi Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Üstel ve logaritmik fonksiyonların özellikleri ve grafiklerinin çizilmesi. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonların özellikleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Ters trigonometrik fonksiuonların özellikleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Ters hiperbolik fonksiyonların özellikleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Lhospital kuralı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Taylor formülü. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve problem Çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuAnalize Giriş Cilt I (2013),Doğan Dönmez, Yusuf Ünlü, Fikri Akdeniz.
Diğer Kaynaklar
Calculus and Analytic Geometry, Sherman K. Stein, Mc Graw Hill.