DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 MAT   132 2 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Nazar Şahin ÖĞÜŞLÜ
Dersi Verenler
Doç.Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.NAZAR ŞAHİN ÖĞÜŞLÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dizi ve seri kavramlarını tanıtmaktır. Yakınsak ıraksak serileri tanıtmaktır. Belirli ve belirsiz integral hesaplatabilmektir. Dik ve kutupsal koordinatlarda alan hesaplatabilmektir.
Dersin İçeriği
Dizi ve seriler, yakınsak ıraksak seriler, belirli ve belirsiz integral, Dik ve kutupsal koordinatlarda alan, hacim yay uzunluğu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dizi ve serileri tanır.
2) Yakınsak ıraksak serileri tanır.
3) Belirli belirsiz integral hesaplar.
4) Dik koordinatlarda alan hesaplar.
5) Kutupsal koordinatlarda alan hesaplar.
6) Bir cismin hacmini hesaplar.
7) Bir cismin yüzey alanını hesaplar.
8) Bir eğrinin yay uzunluğunu hesaplar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, seriler. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Serilerde yakınsaklık testleri ve kuvvet serileri. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Kutupsal koordinatlar,parametrik denklemler Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Temel integral kuralları Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Kısmi integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Rasyonel fonksiyonların integralleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Trigometrik fonksiyonların integralleri Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Tekrar ve problem çözme Yazılı Sınav
9 Belirli integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Özge integral Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Dik koordinatlar ile alan Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Kutupsal koordinatlarda eğri altındaki alan. Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Hacim Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Yay uzunluğu Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Yüzey alanı Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar ve problem çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuAnalize Giriş Cilt II (2012),Doğan Dönmez, Yusuf Ünlü, Fikri Akdeniz
Diğer Kaynaklar
Calculus and Analytic Geometry, Sherman K. Stein, Mc Graw Hill.