DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik İçin Matematik I MAT   231 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Deniz ÜNAL ÖZPALAMUTCU
Dersi Verenler
Doç.Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.DENİZ ÜNAL ÖZPALAMUTCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genel tanım ve kavramlar, Kutupsal koordinatlar, eksenlerin ötelenmesi, döndürülmesi, Konikler, çember, Elips, hiperbol, Parabol, koniklerin ortak tanımı, Reel kuadratik(İkinci dereceden) Formlar, Kuadratik yüzeyler ve bu yüzeylerin belirlenmesi, Çok değişkenli fonksiyonlar, Diferansiyeller, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevleri, İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum minimum, Lagrange çarpanları, Tam diferansiyeller, gradyant ve yönlü türevler, Jacobian Matrisi, İki katlı integraller konularını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Genel tanım ve kavramlar, Kutupsal koordinatlar, eksenlerin ötelenmesi, döndürülmesi, Konikler, çember, Elips, hiperbol, Parabol, koniklerin ortak tanımı, Reel kuadratik(İkinci dereceden) Formlar, Kuadratik yüzeyler ve bu yüzeylerin belirlenmesi, Çok değişkenli fonksiyonlar, Diferansiyeller, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevleri, İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum minimum, Lagrange çarpanları, Tam diferansiyeller, gradyant ve yönlü türevler, Jacobian Matrisi, İki katlı integraller,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konik, çember, elips, hiperbol, parabol kavramlarını kavrar
2) Karesel yüzeyleri belirler.
3) Analitik düşünme, problem çözme ve çözümleme becerisi kazanır.
4) Problem çözümü için gerekli bilgi teknolojilerini kullanır.
5) Matematiğin gerçek hayattaki uygulamalarını kavrar.
6) Türevin Uygulamalarını yapar.
7) Limit ve türev işlemini yapar.
8) Temel fonksiyon yapılarını kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik Geometri de genel tanım ve kavramlar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Kutupsal koordinatlar, eksenlerin ötelenmesi, döndürülmesi kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Problem Çözme
3 Konikler, çember kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Elips, hiperbol kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Problem Çözme
5 Parabol, koniklerin ortak tanımı kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Reel kuadratik(İkinci dereceden) Formlar kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kuadratik yüzeyler ve bu yüzeylerin belirlenmesi kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli fonksiyonlar kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Diferansiyeller, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevleri kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 İki değişkenli fonksiyonlarda maksimum minimum kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Lagrange çarpanları kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Tam diferansiyeller, gradyant ve yönlü türevler kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Jacobian Matrisi kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 İki katlı integraller kaynak okuma ve önceki dersin tekrarı Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar