DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir 1 MT   111 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ela AYDIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiELA AYDIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma sürecinde lineer cebirin somut yönleriyle ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Matrisler ve Homojen ,Lineer Denklem Sistemleri , Sistemleri matrisler yardımıyla çözmek, vektör uzayları ve soyut matematiksel ifadeleri kavramak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matrisleri ve matris işlemlerini tanır
2) Gauss Yoketme ve Gauss-Jordan İndirgemesiyle matrisleri eşelon forma getirmeyi başarır.
3) Matrisin tersini bularak sistemlerin çözümünde kullanır.
4) Determinant hesaplar.
5) Cramer kuralı kullanarak sistemleri çözer.
6) Düzlemde ve uzayda vektörleri çizebilir ve vektör işlemlerini yapar.
7) Vektör Uzaylarıyla ilgili temel kavramları kullanır.
8) Lineer geren uzayı yazar.
9) Vektörlerin lineer bağımlılık ve bağımsızlığına karar verir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir
X
3
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
4
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir
5
İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
X
6
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
7
Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama
8
İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular
X
9
İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar
10
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
11
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur
12
İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar
X
13
İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder
14
İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur
X
15
İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar
X
16
Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
2 Matrisler ve matris işlemleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
3 Matris işlemlerinin özellikleri ve özel tipteki matrisler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
4 Bir matrisin eşelon formu ve Elemanter matrisler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
5 Gauss Jordan ve Gauss İndirgeme Yöntemi Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
6 Matris tersi bulma ve sistem çözümü Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
7 Determinant fonksiyonu ve özellikleri Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
8 Ara Sınav anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Determinant kullanarak Cramer sistemlerinin çözümü Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
10 Düzlemde ve Uzayda vektörler Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
11 Vektör Uzayları Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
12 Altuzaylar Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
13 Lineer Geren Uzay Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
14 Lineer bağımlılık ve bağımsızlık Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Anlatım
15 Problem Çözümü , yarıyıl sonu sınavı Ders materyallerinin ilgili kısımlarının okunması Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuBernard Kolman, David R. Hill, " Lineer Cebir" (Çeviri ) Palme Yayıncılık,2000.
Diğer Kaynaklar
Veli Şahmurov, Gökhan Uzgören, " Lineer Cebir Uygulamaları" Papatya Yayıncılık,1999.
Arif Sabuncuoğlu, "Lineer Cebir", Nobel yayın dağıtım,2000.