DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözelti hazırlama ve ayarlama Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
2 Hidrojen peroksitin elde edilmesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
3 Bir tebeşir örneğinin saflığının tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
4 Alüminyum klorürün hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
5 Sodyum hipoklorit ve beyazlatma tozu Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
6 Magnezyum sülfat heptahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
7 Ara Sınav Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
8 Magnezyum sülfat heptahidratın saflığının tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
9 Laboratuvarda amonyak eldesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
10 Sert-yumuşak asit ve bazların çözünürlüğü Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
11 Musluk suyunun geçici ve kalıcı sertliğinin tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
12 Amonyum nikel (II) sülfat hekzahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
13 Potasyum alüminyum sülfat dodekahidratın (şap) hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
14 Mazeret deneylerinin yapılması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
15 Final Sınavı Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
16-17 Final Sınavı Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar