DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. 2 FK   108 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bekir ÖZÇELİK
Dersi Verenler
Doç. Dr.AHMET EKİCİBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik ve Manyetizma kuramlarını deneyler yardımıyla öğretmek
Dersin İçeriği
Grupların oluşturulması ve dersin işlenişi hakkında bilgilendirme yapılması, Van De Graff Jeneratörü ve Yük Kavramı, AC ve DC Dalgalarının Osiloskop Yardımıyla İncelenmesi, Eş Potansiyel Eğrileri, Dirençlerin Okunması ve Ohm Yasası, Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması, Kondansatörlerin Şarj ve Deşarj Edilmesi, Wheatstone Köprüsü, Akım Terazisi, Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler, Telafi Deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2) Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
4) Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
5) Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
6) Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7) Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
8) Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
9) Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
10) Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11) Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12) Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13) Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14) Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
15) Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.