DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 su Kaynak kitap ve internet
2 damıtık su, doğal su ve deniz suyunun özellikleri Kaynak kitap ve internet
3 En yaygın kullanılan su birimleri ve dönüşümleri Kaynak kitap ve internet
4 Kimyasal Kinetiği Kaynak kitap ve internet
5 Kimyasal Kinetiği Kaynak kitap ve internet
6 Kimyasal Dengesi, Kaynak kitap ve internet
7 Kimyasal Dengesi, Kaynak kitap ve internet
8 Ara sınav Kaynak kitap
9 Asit-Baz Dengesi, Kaynak kitap ve internet
10 Asit-Baz Dengesi, Kaynak kitap ve internet
11 Asit-Baz Dengesi, Kaynak kitap ve internet
12 Koordinasyon Kimyası, İyon Etkileri İnternet süreli yayınlar
13 Koordinasyon Kimyası, İyon Etkileri İnternet süreli yayınlar
14 su konusunda literatür çalışması ve ödev İnternet süreli yayınlar
15 su konusunda literatür çalışması ve ödev İnternet süreli yayınlar
16-17 final sınavı ders kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Water Chemisry
V.L.Snoeyınk and D.Jenkıns
John Wiley Sons,New York-1980