DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Kinetik Kır. Tek. * KM   473 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katıların Kristal yapılarının belirlenmesinde kullanılan kırınım tekniklerinin ve kimyasal tepkime hız yasalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesi, Sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi, reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi, fotokimyasal reaksiyonlar, kataliz ve adsorpsiyon, çarpışma teorisi, enzim reaksiyonlarının kinetiği, kristal yapılar, X-ışını difraksiyonu, katı kristal tipleri, koordinasyon sayısı, birim hücredeki atom sayıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kristal yapılar hakkında genel bilgi Kitaplardan çalışma
2 Kırınım teknikleri Kitaplardan çalışma
3 Kristal yapıların aydınlatılması yöntemleri ve uygulamaları Kitaplardan çalışma
4 Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesi Kitaplardan çalışma
5 Sıfırıncı ve birinci derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi Kitaplardan çalışma
6 İkinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi Kitaplardan çalışma
7 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi Kitaplardan çalışma
8 Ara sınav Kitaplardan çalışma
9 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi Kitaplardan çalışma
10 Ardarda reaksiyonlar Kitaplardan çalışma
11 Fotokimyasal reaksiyonlar Kitaplardan çalışma
12 Kataliz ve adsorpsiyon Kitaplardan çalışma
13 Enzim reaksiyonlarının kinetiği Kitaplardan çalışma
14 Çarpışma kuramı Kitaplardan çalışma
15 Çarpışma kuramı Kitaplardan çalışma
16-17 Final Sınavı Anlatılanlardan ve kitaplardan çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar