DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Kinetik Kır. Tek. * KM   473 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İLYAS DEHRİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katıların Kristal yapılarının belirlenmesinde kullanılan kırınım tekniklerinin ve kimyasal tepkime hız yasalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Reaksiyon hızının deneysel belirlenmesi, Sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü derece tepkimelerin hız eşitliklerinin türetilmesi, reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, reaksiyon hızı üzerine sıcaklığın etkisi, fotokimyasal reaksiyonlar, kataliz ve adsorpsiyon, çarpışma teorisi, enzim reaksiyonlarının kinetiği, kristal yapılar, X-ışını difraksiyonu, katı kristal tipleri, koordinasyon sayısı, birim hücredeki atom sayıları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-