DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kütle spektrometri-giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
2 Kütle spektrometreleri-cihaz tipleri, yeni çıkan cihazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
3 Kütle spektrumları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
4 Kütle spektrumlarındaki parçalanma şeklinden yapısal bilgi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
5 GC-MS ve LC-MS teknikleri ve bunlarla yapılan analizler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
6 Kütle spektrumlarının ayrıntılı yorumlamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
7 Uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları
9 Nükleer manyetik rezonans spektroskopi-giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
10 Nükleer manyetik rezonans spektrometreleri, cihazlara eklenen modifikasyonlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
11 NMR spektrumları ve spektrumlara çevre etkileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
12 Proton NMR ve C-13 NMR spektrumları yorumlama kuralları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
13 Yapı değerlendirmesi ve uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
14 Kapalı formülü bilinen maddelerin MS ve NMR spektrumlarından yapıyı bulma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
15 Kapalı formülü bilinmeyen maddelerin MS ve NMR spektrumlarından yapıyı bulma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar